Go to Top

Visie en missie Stichting Gewoon, Doen!


D e naam van onze stichting heeft een tweeledige boodschap. Enerzijds is 'gewoon doen' zinspelend op de normen en waarden zoals wij die kennen in Nederland. Anderzijds willen we mensen empoweren, steunen en ontzorgen door hen te stimuleren, re-activeren en te re-integreren naar plek van bestemming. Mens, werk en inkomen vormen de driehoek waarin wij meerwaarde creëren

Lef is willen, kunnen is doen