Go to Top

Arbeidsdeskundig Advies


De arbeidsdeskundige binnen stichting Gewoon Doen is kundig in arbeid. Dat wil zeggen dat de arbeidsdeskundige, arbeid van zowel de kant van de werkgever alsmede de kant van de werknemer bekijkt. Afhankelijk van de vraag en behoefte kan de arbeidsdeskundige kijken naar wet- en regelgeving, persoonlijke factoren, sociale kaart en duurzaamheid. Met heldere adviezen en duidelijke rapporten is de arbeidsdeskundige van stichting Gewoon Doen uw ideale deskundige die u helpt problemen om te buigen naar haalbare uitdagingen.

Arbeidsdeskundig onderzoek:

De arbeidsdeskundige kan onderzoek doen in een verzuim- en re-integratietraject in het kader van Wet Verbetering Poortwachter. De arbeidsdeskundige denkt altijd 2 kanten op: wat is het effect voor de werknemer en werkgever, wat is de efficiency in duurzaamheid of anders gezegd: “hoe bestendig is het advies dat voortvloeit uit het arbeidsdeskundig onderzoek”. De arbeidsdeskundige verricht onderzoek op een wijze waarbij er strikt gekeken wordt naar mogelijkheden en houdt rekening met een krachtenveld van belangen.

Arbeidsdeskundig bedrijfsadvies:

De arbeidsdeskundige kan binnen een onderneming consultancy werkzaamheden verrichten over de mogelijkheden om verzuim terug te dringen. Door veranderende wetgeving is verzuim een meervoudig kostenpost. Stichting Gewoon Doen ziet verzuim meer dan alleen een kostenpost en biedt werkbare inzichten, veranderingen en beleid waarmee het aandeel van werknemers binnen een onderneming zijn maximale potentie benut. U kunt contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak waarin onze arbeidsdeskundige uw situatie graag met u analyseert en een weergave biedt van de mogelijkheden.

Arbeidsdeskundig second opinion:

Bent u het niet eens met een gegeven werkadvies? Zowel werknemers alsmede werkgevers kunnen te maken krijgen met een werkadvies wat niet kan rekenen op uw begrip. De arbeidsdeskundige van stichting Gewoon Doen kijkt met u naar de mogelijkheden om een vastgelopen verzuim/hersteltraject een goed vervolg te geven.