Go to Top

Interculturele aanpak

Integratie van, nieuwe Nederlanders en andere wanneer een verbindingsbrug wordt gezocht tussen het verleden van een allochtoon en het heden, dan hoort daar ook een realistisch werkvoorbeeld. Werken is participeren en draagt bij aan normbesef.

Onbekend maakt onbemind, dat geldt zowel voor de autochtoon alsmede voor de allochtoon. Mvo organisaties/bedrijven vormen  de spil in de web door  praktijksimulaties aan te bieden. De aspecten integreren, onderwijzen en participeren. Die drie aspecten dragen bij aan burgerschap en burgerschap vergroot maatschappelijke betrokkenheid. Bron: stichting Practicum Bevordering Burgerschapsmodel

Integratie & rehabilitatie

Wanneer er bij ‘Werkfit’ en ‘werk naar werk’ trajecten behoefte is aan een interculturele aanpak, dan wordt de aanpak zoals beschreven in het model van stichting Practicum Bevordering Burgerschap gecombineerd met de re-integratie aanpak die uitgaat van het ‘glazenplafondmodel' van stichting practicum.

Stichting Gewoon Doen is gespecialiseerd in intercultureel werken waarbij de credo van Gewoon Doen centraal staat, namelijk zinspelend op de normen en waarden zoals wij die kennen in Nederland. Anderzijds willen we mensen empoweren, steunen en ontzorgen door hen te stimuleren, re-activeren en te re-integreren naar plek van bestemming. Mens, werk en inkomen vormen de driehoek waarin wij meerwaarde creëren.