Go to Top

Jobcoaching 2.0


De naam Gewoon, Doen! heeft een tweeledige boodschap, enerzijds is gewoon doen zinspelend op de normen en waarden zoals wij die kennen, dus het bevorderen van burgerschap anderzijds willen we mensen en bedrijven empoweren, steunen en ontzorgen door hen te stimuleren, re-activeren en te re-integreren naar plek van bestemming door vakgericht te coachen in het breedste zin van het woord.
De jobcoach van Gewoon, Doen functioneert onder de supervisie van een arbeidsdeskundige om altijd de optimale afstemming tussen belasting/belastbaarheid te waarborgen.

Jobcoaching

Bron en copyright: stichting Practicum