Go to Top

Outplacement


Daar waar een deur dichtgaat, opent zich weer nieuwe. Werk is ook een relatie zoals ieder andere relatie. Dat besef staat centraal bij de outplacementtrajecten van stichting Gewoon Doen. Outplacement trajecten zijn binnen stichting Gewoon Doen, kansrijke trajecten. De reden hiervoor ligt in de ‘werk naar werk’ aanpak. Tijdens een intake wordt er gekeken naar uw wens als werknemer en de wens als werkgever. Binnen een netwerk van lokale en nationale ondernemers worden er gekeken naar mogelijkheden om een nieuwe werkrelatie aan te gaan.