Go to Top

Privacy Verklaring

www.stichtinggewoondoen.nl
Het Lang 10
7544 XC, Enschede
KVK :
E-Mail : info@stichtinggewoondoen.nl
Website: www.stichtinggewoondoen.nl

Stichting Gewoon, Doen! verwerkt bij het verlenen van haar diensten persoonsgegevens. Stichting Gewoon, Doen! is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Gewoon, Doen! kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze zelf bij het invullen van het contactformulier op onze website verstrekt. Hiervoor kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– E-mail adres
– IP-adres
– KVK-nummer
– Gegevens over uw activiteiten op onze website (geanonimiseerd)

Waarom

Stichting Gewoon, Doen! verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang

Stichting Gewoon, Doen! gebruikt en verwerkt géén zogenaamde bijzondere en gevoelige persoonsgegevens. De gegevens worden bewaard conform de wettelijke verplichting en niet langer dan twee jaar indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden

Stichting Gewoon, Doen! verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Stichting Gewoon, Doen! gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden gedurende uw bezoek bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder: het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie gebruiken wij om de werking van onze website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stichtinggewoondoen.nl Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stichting Gewoon, Doen! wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/klacht-over-de-autoriteit-persoonsgegevens

Beveiliging

Stichting Gewoon, Doen! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om: misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stichtinggewoondoen.nl