Go to Top

Re-integratie


Re-integratie aanpak binnen stichting Gewoon Doen als doel om individuen en groepen naar hun plek van bestemming te re-integreren. Stiching Gewoon Doen hanteert ‘het glazenplafondmode’ van stichting Practicum waarin er op drie verschillende niveau’s  aan re-integratie wordt gewerkt.

Werkfit:

Stichting Practicum stelt vast wat de afstand is tussen de uw huidige situatie en uw wenssituatie. Die afstand wordt doorvertaald naar een plan van aanpak waarin concrete en heldere doelen worden beschreven. Per doel volgt er een stappenplan die SMART worden geformuleerd. Stichting Practicum werkt samen met zorginstellingen en bedrijven die voldoen aan het glazenplafondmodel van stiching Practicum. Op die manier maakt het niet uit wat uw startpunt is, het netwerk bestaande uit maatschappelijk verantwoorde partner bieden voldoende re-integratiekansen.

Werk naar werk:

Zodra er sprake is van werkvermogen zal een arbeidsdeskundige van stichting Gewoon Doen samen met u kijken naar mogelijkheden naar werk. Het startpunt is altijd uw gegeven competenties en (werk)ervaring. De veelzijdigheid van de mens stellen wij centraal. Stichting Gewoon Doen maakt gebruik van competentieScans waarmee een beeld wordt geschetst van uw vaardigheden. Binnen een netwerk van lokale en nationale ondernemers wordt er gekeken naar de juiste match om carrière naar vermogen te stimuleren.